Servicii pentru cetățenii români din străinătate

SERVICII

TRADUCERI AUTORIZATE în/din limbile: ENGLEZĂ / FRANCEZĂ/ ITALIANĂ – efectuate de traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

LEGALIZARE NOTARIALĂ A TRADUCERII – legalizarea semnăturii traducătorului autorizat de către notarul public din România.

APOSTILA DE LA HAGA (pentru ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga) la Instituţia Prefectului Municipiului București/ Județului Ilfov, la Tribunalul București sau la Camera Notarilor Publici București.  

SUPRALEGALIZARE (pentru ţările nesemnatare ale Convenţiei de la Haga) la Camera Notarilor Publici București, la Ministerul Afacerilor Externe, la Secţiile Consulare/Ambasade (numai la anumite Ambasade din București. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați). 

Notă: Dacă se doreşte aplicarea Apostilei de la Haga pe actul original, actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele noi. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-a eliberat pe cele vechi (primăria de la locul nașterii/căsătoriei). 

PRESCHIMBARE certificat de naştere, certificat de căsătorie model vechi (cu model nou, emise după 01.01.1998) Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-a eliberat pe cele vechi - numai pe bază de procură pe care o puteți face la Ambasada/Consulatul României sau la un notar din țara în care locuiți. 

TRANSCRIERE ACTE DE STARE CIVILĂ: certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces. Procedura de transcriere ale loc la oficiul stării civile în raza ultimului domiciliu al solicitantului - pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +40.722.327.558

DECLARAŢIA DE VALOARE - Declaraţia de valoare este eliberată de Secţia Consulară a Ambasadei Italiei din București numai pentru actele de studiu finale, în scopul continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare şi postuniversitare în Italia şi pentru a demara în Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în România. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon +40.732.544.562

ACTE DE STARE CIVILĂ: certificat de naştere, certificat de căsătorie. 

EXTRASE MULTILINGVE ACTELE DE STARE CIVILĂ (naştere, căsătorie)

ADEVERINŢĂ / DOVADĂ DE CELIBAT – necesare cetăţenilor români care doresc să încheie o căsătorie în străinătate.

ACTE DE STUDII (adeverinţe, diplome, certificate, etc.) de la diferite instituţii de învăţământ (şcoli, licee, universităţi, etc.) din București și localitățile limitrofe. 

EXTRAS DE LA REGISTRUL COMERŢULUI (certificat constatator electronic, obținut online) 

În mod obișnuit, prestăm aceste servicii numai la instituții din București și localități limitrofe. În mod excepțional, în funcție de disponibiliatea noastră, putem efectua și deplasări în alte localități din România. Vă rugăm să ne contactați pentru a discuta concret nevoile dumneavoastră și pentru a vă spune în ce măsură vă putem ajuta.      

Ne puteţi suna la +40.722.327.558 (Radian) sau +40.732.544.562 (Cristina) şi putem discuta despre documentele de care aveți nevoie. 

De asemenea, ne puteţi scrie un e-mail la adresa: contact@inter-lexis.ro  

Ne puteţi contacta şi pe Whatsapp: +40.722.327.558 (Radian) sau +40.732.544.562 (Cristina)

Vă putem expedia documentele în străinătate, contra costprin curier DHL.