Declaraţia de Valoare Italia

Declaraţia de valoare este eliberată de Secţia Consulară a Ambasadei Italiei numai pentru actele de studiu finale, în scopul continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia şi pentru a demara în Italia procedura de echivalare a actului de studiu obţinut în România.

Vă putem sprijini cu pregătirea întregului dosar necesar obţinerii Declaraţiei de Valoare.

Acte necesare:

  • actul de studiu (diploma, certificatul) în original. Actele de studiu vor fi insoţite de foaia matricolă pentru învatamantul gimnazial si liceal şi de suplimentul la diplomă pentru învăţământul universitar. 
  • adeverinţa de autenticitate din partea instituţiei de învăţământ preuniversitar sau universitar care a eliberat actul de studiu,
  • actele de studii (diplomele) si foile matricole pentru invatamantul gimnazial, studii profesionale şi învăţământul liceal vor trebui vizate de către Inspectoratul Şcolar teritorial si apoi legalizate cu Apostilă (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de catre Instituţia Prefectului competentă, in functie de locul eliberarii actelor de studii şi de domiciliul din România. 
  • Diplomele universitare şi suplimentele la diplomă vor trebui vizate de către Ministerul Educaţiei Nationale – C.N.R.E.D. (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) si apoi legalizate cu Apostilă (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Instituţia Prefectului competentă.
  • Copii legalizate ale actelor de studii originale – diploma, foaie matricola, respectiv supliment la diploma - efectuate de un notar public român si apoi legalizate cu Apostilă (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Camera Notarilor competentă teritorial.  
  • Traduceri legalizate în limba italiană ale actelor de studii originale – diploma, foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă – efectuate de catre un traducător autorizat, apoi legalizate de un notar public român si apoi legalizate cu Apostilă (Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961) de către Camera Notarilor competentă teritorial.
  • copia actului de identitate al solicitantului, în curs de valabilitate.  
  • în cazul în care au intervenit modificări ale prenumelui sau numelui de familie, se vor prezenta copii ale actelor de stare civilă (naştere, căsătorie, divorţ) din care reiese schimbarea prenumelui sau a numelui de familie. 

Ne putem ocupa să vă obţinem toate actele necesare, inclusiv depunerea dosarului la Consulatul Italiei pentru emiterea Declaraţiei de Valoare.

Procedurile şi timpul necesar diferă de la un caz la altul. Vă rugăm să ne contactaţi (0732.544.562 sau e-mail cristina@inter-lexis.ro) să vă oferim toate informaţiile necesare concret pentru cazul dumneavoastră, inclusiv o estimare de timp şi preţ.