Vizare acte studii

Înainte de a fi apostilate sau supralegalizate, originalele actelor dvs. de studii trebuie să fie vizate de:

Inspectoratul Școlar Județean competent (în cazul actelor de studii preuniversitare) 

sau de: 

- Centrul Națonal de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale (în cazul actelor de studii universitare). 

 

Vizarea originalelor actelor de studii este necesară pentru:

- a obține Apostila de la Haga de la Instituția Prefectului competentă 

sau pentru:

- supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe al României. 

 

Pentru vizarea actelor de studii trebuie prezentată o Adeverință de autenticitate ce se obține de la instituția de învățământ care a emis actul de studii.

 

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi la +40.732.544.562 (inclusiv Whatsapp) sau prin e-mail: contact@inter-lexis.ro