Apostila de la Haga

CE ESTE APOSTILA si când este nevoie de aceasta?
APOSTILA este un certificat eliberat de autoritatile competente ale unui stat semnatar al Conventiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectiva, care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Conventiei.

CÂND AM NEVOIE DE O APOSTILA?
Atunci când trebuie sa folositi în strainatate acte oficiale întocmite în România (de exemplu, certificat de casatorie, procura notariala, diploma de studii, foaie matricola, cazier judiciar, sentinta de divort, etc.). Apostila se aplica numai pentru tarile semnatare ale Conventiei de la Haga, daca nu exista între România si acea tara un tratat/acord care sa prevada scutirea de apostila. În practica, pentru anumite tari, desi România are semnat un acord sau un tratat bilateral care prevede scutirea de Apostila, aceasta este totusi ceruta.

APOSTILA este certificatul care atesta faptul ca actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnaturii, calitatea în care a actionat semnatarul procedurii sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe act.

Procedura apostilarii actelor oficiale se aplica doar statelor semnatare ale Conven?iei de la Haga din 5 octombrie 1961, astfel ca pentru actele oficiale care vor fi folosite în statele care nu au aderat la Conventie, se va aplica procedura supralegalizarii.

Înainte de a fi aplicata Apostila, anumite documente trebuie sa îndeplineasca unele conditii (cum ar fi vizarea actelor de studii la Ministerul Educatiei). Contactati-ne pentru detalii.

Consultati AICI lista tarilor pentru care este necesara APOSTILA.

Model Apostila aplicat acte originale

Model Apostila aplicat pe acte notariale, copii legalizate, traduceri legalizate

Va oferim servicii complete de:

APOSTILARE ACTE ORIGINALE | COPII LEGALIZATE | TRADUCERI – pentru tarile semnatare ale Conventiei de la Haga (prin Institutia Prefectului / Camera Notarilor Publici / Tribunal)

Pretul serviciilor si timpul necesar apostilarii documentelor dumneavoastra difera în functie de mai multi factori care pot influenta demersurile efectuate (vizarea actelor în prealabil la institutiile competente, etc.). Va asiguram de toata disponibilitatea noastra pentru a obtine apostila în cel mai scurt timp posibil si la preturi corecte.

Pentru a obtine GRATUIT informatii privind procedurile, o estimare de timp si de pret, va rugam sa ne contactati la +40.732.544.562 sau prin e-mail: contact@inter-lexis.ro