Servicii

CE ESTE APOSTILA și când este nevoie de aceasta?
APOSTILA este un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției.

CÂND AM NEVOIE DE O APOSTILĂ?
Atunci când trebuie să folosiți în străinătate acte oficiale întocmite în România (de exemplu, certificat de căsătorie, procură notarială, diplomă de studii, foaie matricolă, cazier judiciar, sentință de divorț, etc.). Apostila se aplică numai pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga, dacă nu există între România și acea țară un tratat/acord care să prevadă scutirea de apostilă. În practică, pentru anumite țări, deși România are semnat un acord sau un tratat bilateral care prevede scutirea de Apostilă, aceasta este totuși cerută.
APOSTILA este certificatul care atestă faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul procedurii sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe act.
Procedura apostilării actelor oficiale se aplică doar statelor semnatare ale Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961, astfel că pentru actele oficiale care vor fi folosite în statele care nu au aderat la Convenție, se va aplica procedura supralegalizării.
Înainte de a fi aplicată Apostila, anumite documente trebuie să îndeplinească unele condiții (cum ar fi vizarea actelor de studii la Ministerul Educației). Contactați-ne pentru detalii.
Consultați AICI lista țărilor pentru care este necesară APOSTILA.
Model Apostila aplicat acte originale
Model Apostila aplicat pe acte notariale, copii legalizate, traduceri legalizate

Vă oferim servicii complete de:
APOSTILARE ACTE ORIGINALE | COPII LEGALIZATE | TRADUCERI – pentru țările semnatare ale Convenției de la Haga (prin Instituția Prefectului / Camera Notarilor Publici / Tribunal)
Prețul serviciilor și timpul necesar apostilării documentelor dumneavoastră diferă în funcție de mai mulți factori care pot influența demersurile efectuate (vizarea actelor în prealabil la instituțiile competente, etc.). Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru a obține apostila în cel mai scurt timp posibil și la prețuri corecte.
Pentru a obține GRATUIT informații privind procedurile, o estimare de timp și de preț, vă rugăm să ne contactați la +40.732.544.562 sau prin e-mail: contact@inter-lexis.ro