Servicii pentru cetățenii români din străinătate

Vă stăm la dispoziţie pentru a vă obţine documentele de care aveţi nevoie din România

Expediem documente legalizate şi apostilate oriunde în lume!

Ne puteţi suna oricând la +40.722.327.558 şi vă vom ajuta să obţineţi documentele de care aveţi nevoie din România.

De asemenea, ne puteţi scrie un e-mail la adresa: contact@inter-lexis.ro şi vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Alternativ, ne puteţi contacta şi pe:

Skype: inter.lexis

Yahoo Messenger: inter.lexis

ViberWhatsapp: +40.722.327.558

Pentru a obţine documentele de care aveţi nevoie, pe lângă serviciile de traducere, legalizare, supralegalizare, apostilare, vă stăm la dispoziţie cu servicii de reprezentare, atunci când este nevoie, pe bază de Procură, la diferite instituţii din România.

Atunci când este cazul şi, desigur, când este posibil, putem fi mandatarii dumneavoastră, în baza unei procuri, întocmită fie la Consulatul României, fie la un notar din ţara în care locuiţi (vă vom solicita o procură numai atunci când aceasta este absolut necesară).

Putem prelua şi livra comezile prin poştă cu confirmare de primire, prin curier naţional sau internaţional, (DHL, FedEx, UPS, DPD, etc.) sau prin Atlassib. Încheiem proces-verbal de predare primire a documentelor, astfel încât acestea să fie în permanenţă în siguranţă.

Atunci când solicitările dumneavoastră sunt urgente, vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a îndeplini cât mai repede posibil formalităţile necesare, desigur, în limitele programului de lucru al instituţiilor competente.
Mai jos puteţi regăsi o listă a serviciilor pe care vi le putem furniza cu profesionalism. Vă putem reprezenta şi pentru obţinerea altor documente din România, în funcţie de necesităţi.

TRADUCERE AUTORIZATĂ – traducerea documentelor în limba solicitată de dumneavoastră, efectuată de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

LEGALIZARE NOTARIALĂ A TRADUCERII – legalizarea semnăturii traducătorului autorizat de către Notarul Public din România.

APOSTILA (pentru ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga) la Instituţia Prefectului, la Tribunal sau la Camera Notarilor Publici

SUPRALEGALIZARE (pentru ţările nesemnatare ale Convenţiei de la Haga) la Camera Notarilor Publici, la Ministerul Afacerilor Externe, la Secţiile Consulare.

Notă: Dacă se doreşte aplicarea apostilei pe actul original, actele de stare civilă emise înainte de 1998 trebuie preschimbate cu altele noi. Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-a eliberat pe cele vechi.

PRESCHIMBARE certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat deces (cu model nou, după 01.01.1998) Preschimbarea se face la oficiile de stare civilă care le-a eliberat pe cele vechi.

TRANSCRIERE ACTE DE STARE CIVILĂ: certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces. Procedura de transcriere ale loc la oficiul stării civile în raza ultimului domiciliu al solicitantului.

RECTIFICĂRI ACTE DE STARE CIVILĂ - certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces. Procedura de rectificare are loc Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă sau la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

DECLARAŢIA DE VALOARE - Declaraţia de valoare este eliberată de Secţia Consulară a Ambasadei Italiei numai pentru actele de studiu finale, în scopul continuării studiilor în instituţii de învăţământ italiene, pentru înscrierea la cursuri universitare şi post-universitare în Italia şi pentru a demara în Italia procedura de echivalare a actului de studiu obtinut în România.

CĂSĂTORIE CETĂŢEAN ROMÂN CU CETĂŢEAN STRĂIN, încheiată în STRĂINĂTATE:
Acte necesare din România:

  • certificat de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului şi Certificat de naştere, ambele cu Apostilă, în cazul în care căsătoria are loc într-o ţara semnatară a Convenţiei de la Haga (Germania, Italia, Spania, Belgia etc.); 
  • în situaţia în care căsătoria are loc într-o ţară care nu este semnatară a Convenţiei de la Haga (de ex. Qatar, Egipt, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, etc.) documentele de mai sus (Certificat de atestare a cetăţeniei şi a domiciliului şi Certificat de naştere) vor fi traduse în limba statului de destinaţie, legalizate şi supralegalizate Camera Notarilor Publici, la Ministerul Afacerilor Externe din România şi la Consulatul ţării de destinaţie.

OBŢINERE DOCUMENTE DE LA INSTITUŢII DIN ROMÂNIA: (servicii oferite pe bază de Procură)

ACTE DE STARE CIVILĂ: certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces

EXTRASE DE PE ACTELE DE STARE CIVILĂ (naştere, căsătorie, deces)

ADEVERINŢĂ / DOVADĂ DE CELIBAT – necesar cetăţenilor români care doresc să încheie o căsătorie în străinătate.

CERTIFICAT PRIN CARE SE ATESTĂ DOMICILIUL ŞI CETĂŢENIA persoanei sau statutul juridic faţă de statul român

CERTIFICATE DE BOTEZ, CERTIFICATE DE CUNUNIE

COPII LEGALIZATE ale sentinţelor civile din arhiva judecătoriilor, copii din arhiva birourilor notariale, etc. (sentinţe de divorţ, partaj, încredinţare copil, etc.)

CERTIFICATE DE DIVORŢ (obţinute pe cale administrativă)

ACTE DE STUDII (adeverinţe, diplome, certificate, etc.) de la diferite instituţii de învăţământ (şcoli, licee, universităţi, etc.). În baza unei procuri de reprezentare, ne putem ocupa de toate formalităţile necesare, de obţinerea şi de expedierea în siguranţă a acestor documente către dumneavoastră.

ACTE CARE DOVEDESC CALIFICAREA într-o meserie: pregătirea profesională obţinută în sistemul de formare profesională pentru adulţi

CERTIFICATE DE ABSOLVIRE; CERTIFICATE DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE

CERTIFICAT DE CONFORMITATE care atestă experienţa profesională - Adeverinţe, Recomandări necesare recunoaşterii titlurilor de calificare dobândite în România în profesii din domeniul medical

ACTE CU CARACTER MEDICAL (autorizaţii de liberă practică, recomandări, certificate medicale, certificate de concediu medical, adeverinţe stagiu practică, avize epidemiologice)

CERTIFICAT DE MEMBRU al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România

CERTIFICAT DE MEMBRU (medic cu formare de bază şi medic specialist) – eliberat de Colegiul Medicilor din România

CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT (medic cu formare de bază şi medic specialist) - eliberat de Colegiul Medicilor din România CERTIFICAT DE MEMBRU, CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT (farmacist şi farmacist specialist) – eliberate de Colegiul Farmaciştilor din România CERTIFICATE eliberate persoanelor care au urmat: -programe de formare de bază infirmiere / ambulanţieri CERTIFICAT de soră de CRUCE ROŞIE - emis de filialele teritoriale ale Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR – de la Serviciul Cazier Judiciar competent

CAZIER AUTO – de la Inspectoratul de Poliţie Rutieră

CERTIFICAT DE COMPETENŢĂ profesională în domeniul transporturilor rutiere

ATESTAT CALIFICARE “Agent pază şi ordine”

CERTIFICAT DE ATESTARE tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii.

CERTIFICAT DE REZIDENŢĂ FISCALĂ – de la autoritatea fiscală competentă

CERTIFICAT DE CAZIER FISCAL – de la autoritatea fiscală competentă

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ – de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

ADEVERINŢE ASIGURAT DE LA CASA DE SĂNĂTATE – privind statutul cetăţeanului român – de asigurat sau neasigurat

ACTE DE LA REGISTRUL COMERŢULUI (certificat constatator, copii certificate, etc. – pentru persoane fizice şi juridice, la Oficiul Registrului Comerţului din România).

Apelând la serviciile noastre, nu va trebui să vă deplasaţi în ţară pentru efectuarea formalităţilor şi nici nu va trebui să apelaţi la prieteni sau rude. Noi ne vom ocupa de toate aspectele, inclusiv de livrarea documentelor către dumneavoastră, în modul convenit. Vom solicita procură autentică numai atunci când acest lucru se impune.

Suntem gata să vă ajutăm, indiferent de ţara în care vă aflaţi, de aceea vă rugăm să ne contactaţi pentru a discuta concret nevoile dumneavoastră, pentru a primi în mod gratuit o estimare de timp şi o cotaţie de preţ.

Suntem flexibili în ce priveşte modalitatea de plată, aceasta se poate face prin transfer bancar, prin Western Union, MoneyGram, Atlassib, etc. întotdeauna căutând să găsim cea mai avantajoasă soluţie pentru dumneavoastră. Plata se face în baza facturii fiscale pe care v-o trimitem.

În decursul timpului am pus la punct o procedură de lucru transparentă şi eficientă, astfel încât vă putem informa în permanenţă (prin e-mail, sms, telefon, etc.) în legătură cu stadiul în care se află formalităţile întreprinse de noi.

Vă asigurăm de toată seriozitatea noastră şi vă garantăm o livrare în siguranţă, oriunde în lume, a documentelor dumneavoastră!