Lista statelor scutire supralegalizare

Lista statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții bilaterale de asistență juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare

România a încheiat cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată Coreeană, Republica Cuba, Republica Moldova şi Republica Populară Mongolă tratate/acorduri care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate. Aceste state nu sunt parte a Convenţiei nr. 12 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, cu excepţia Republicii Moldova.
De asemenea, România a încheiat convenţii/tratate care prevăd scutirea de supralegalizare sau orice altă formalitate cu Republica Albania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia , Republica Franceză, Republica Polonă, Federaţia Rusă, Republica Serbia, Slovacia, Slovenia, Republica Ungară. Deşi aceste state sunt parte la Convenţia de la Haga, conform art. 3 alin. 2 din această convenţie multilaterală, nu e necesară aplicarea apostilei,
întrucât atunci când există o întelegere între două state contractante de asemenea manieră, actele unei părţi sunt valabile pe teritoriul celeilalte fără îndeplinirea niciunei formalităţi (nici de supralegalizare, nici de apostilare).


NOTĂ:
În ceea ce priveşte Republica Populară Chineză, Ministerul Justiţiei ne-a informat, în mod neoficial, că, în practică, acest stat solicită supralegalizarea actelor străine, deşi există tratatul bilateral care prevede scutirea de orice formalitate.

 

LISTA STATELOR CU CARE ROMÂNIA ARE SEMNATE CONVENŢII/TRATATE DE ASISTENŢĂ JURIDICĂ CARE PREVĂD SCUTIREA DE SUPRALEGALIZARE – MAI 2007

1. Albania – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Albania privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 463/1960, publicat în B. Of. nr. 4/18.011961 – art. 3 (nu se solicită apostila);
2. Austria – Convenţia între România şi Republica Austria cu privire la asistenţa juridică în materia dreptului civil şi de familie şi la valabilitatea şi transmiterea actelor şi Protocolul anexă la convenţie, încheiate la Viena la 17 noiembrie 1965, ratificate prin Decretul nr. 1179/1968, publicat în B. Of. nr. 4/9.01.1961 – art. 26 (nu se solicită apostila);
3. Belgia – Convenţie între Republica Socialistă România şi Regatul Belgiei privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr. 368/1976, publicat în B.Of. nr. 93/4.11.1976 – art. 14 si 8, pct. 2 (în practică se solicită apostila); 
4. Bosnia şi Herţegovina (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47 (nu se solicită apostila); 
5. Bulgaria – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Bulgaria privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 109/1959, publicat în B. Of. nr. 11/31.03.1960 – art. 13 (în practică se solicită apostila) 6. Cehia – Tratatul dintre România şi Republica Cehă privind asistenţa judiciară în materie civilă, semnat la Bucureşti la 11 iulie 1994, ratificat prin Legea nr. 44/1995, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 106/31.05.1995 – art. 23 (nu se solicită apostila)
7. China – Tratatul de asistenţă juridică în materie civilă şi penală dintre România şi Republica Populară Chineză, semnat la Beijing la 16 ianuarie 1991, ratificat prin Legea nr. 12/1992, publicată în M.Of. nr. 32/03.03.1992 – art. 34 (în practică se solicită apostila)
8. Coreea de Nord – Acord între Republica Socialistă România şi Republica Populară Democrată Coreeană cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 305/1972, publicat în B. Of. nr. 87/7.08.1972 - art. 10 (nu se solicită supralegalizarea)
9. Croaţia (prin declaratie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47 (nu se solicită apostila)
10. Cuba – Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Cuba privind asistenţa juridică în materie civilă, familială şi penală, ratificată prin Decretul nr. 67/1981, publicat în B.Of. nr. 19/27.03.1981 – art. 5 (nu se solicită supralegalizarea)
11. Franţa – Convenţie între Republica Socialistă România şi Republica Franceză privind asistenţa juridică în materie civilă şi comercială, ratificată prin Decretul nr. 77/1975, publicat în B.Of. nr. 79/22.07.1975 – art. 10 (nu se solicită apostila); 
12. Macedonia – Convenţia dintre România şi Republica Macedonia privind asistenţa juridică în materie civilă, semnată la Bucureşti la 12 noiembrie 2003, ratificată prin Legea nr. 356/2004, publicată în M. Of. 839/13.09.2004 – art. 21 (nu se solicită apostila); 
13. Moldova – Tratat între România şi Republica Moldova privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, ratificat prin Legea nr. 177/1997, publicată în M.Of. nr. 310/13.11.1997 – art. 22 (nu se solicită apostila); 
14. Mongolia – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Mongolă cu privire la asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 415/1973, publicat în B.Of. nr. 116/31.07.1973 – art. 18 (nu se solicită apostila); 
15. Polonia – Tratat dintre România şi Republica Polonă privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, încheiat la Bucureşti la 15 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 65/1999, publicată în M. Of. nr. 414/30.08.1999, aprobată prin Legea nr. 33/2000, publicată în M. Of. nr. 158/17.04.2000 – art. 13 (nu se solicită apostila); 
16. Rusia (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistenţei juridice în cauzele civile, familiale şi penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat în B.Of. nr. 30/4.08.1958 – art. 12 (nu se solicită apostila);
17. Serbia (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47 (nu se solicită apostila); 
18. Slovacia (prin declaraţie de succesiune) – Legea nr. 30/2000 privind Protocolul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Slovace privind valabilitatea tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi a altor întelegeri încheiate de România cu Cehoslovacia (nu se solicită apostila); 
19. Slovenia (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridică, ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B.Of. nr. 6/6.02.1961 - art. 47 (nu se solicită apostila); 
20. Spania – Convenţia dintre România şi Spania – complementară la Convenţia privind procedura civilă, încheiată la Haga la 1 martie 1954, semnată la Bucureşti la 17 noiembrie 1997, ratificată prin Legea nr. 235/1998, publicată în M. Of. Nr. 480/14.12.1998 – art. 8 (în practică se solicită apostila); 
21. Ungaria – Tratat între Republica Populară Română şi Republica Populară Ungară privind asistenţa juridică în cauzele civile, familiale şi penale ratificat prin Decretul nr. 505/1958, publicat în B.Of. nr. 2/17.01.1959 – art. 13 (nu se solicită apostila); 
22. Ucraina – Tratatul dintre România şi Ucraina privind asistenţa juridică şi relaţiile juridice în cauzele civile, semnat la Bucureşti la 30 ianuarie 2002, ratificat prin Lgea nr. 3/2005 (publicată în M. Of. Nr. 183 din 3 martie 2005), care a intrat în vigoare la data de 30 octombrie 2006 în baza Ordinului Ministrului Afacerilor Externe nr. 1936 din 29 noiembrie 2006 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale (nu se solicită apostila); 
23. Muntenegru (prin declaraţie de succesiune) – Tratat între Republica Socialistă Română şi Republica Populară Federativă Iugoslavia privind asistenţa juridicăş ratificat prin Decretul nr. 24/1961, publicat în B. Of. Nr. 6/1961 (nu se solicită apostila).