Transcriere acte stare civilă emise în străinătate

Se face cu aprobarea Primarului. Cererea de transcriere se adresează Primarului localităţii de domiciliu, pentru cetăţenii români cu domiciliul în România, Primarului localităţii de ultim domiciliu avut în ţară în cazul cetăţenilor români domiciliaţi în străinătate sau Primarului Sectorului 1, în cazul cetăţenilor români care nu au avut niciodată domiciliul în România.

Cererea de transcriere se poate face personal sau prin împuternicit cu procură specială, autentificată la un notar din ţara în care locuiţi (după care se aplică Apostila) sau la Consulatul României din apropierea dumneavoastră (în acest caz nu mai este necesară Apostila).

  • certificat de naştere 
  • certificat de căsătorie 
  • certificat de deces

Cu procură, vă putem reprezenta în România pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare transcrierii actelor dumneavoastră de stare civilă.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru a discuta concret procedura şi documentele necesare.

RECTIFICARE ACTE DE STARE CIVILĂ DIN ROMÂNIA
Cererea de rectificare a unui act de stare civilă (certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces) se depune la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor care are în păstrare actul de stare civilă sau la Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor de la locul de domiciliu al solicitantului.

Cererea se soluţionează în termen de 30 de zile, prin emiterea dispoziţiei de către Primarul localităţii, care se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la data emiterii.

Cu procură, vă putem reprezenta în România pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare rectificării actelor dumneavoastră de stare civilă.

Vă rugăm să ne contactaţi  pentru a discuta concret procedura şi documentele necesare în cazul dumneavoastră.