Supralegalizare

SUPRALEGALIZAREA reprezintă o procedură de autentificarea a documentelor oficiale româneşti care urmează a fi folosite în alte ţări care NU SUNT semnatare ale Convenţiei de la Haga. SUPRALEGALIZAREA presupune formalităţi mai complexe decât apostilarea, în sensul că înainte de supralegalizarea efectivă a documentelor, prin secţia Consulară a statului respectiv în România, sunt necesare vize şi certificări de la instituţiile implicate, după caz (cum ar fi vizarea actelor de studii la Ministerul Educaţiei)

SUPRALEGALIZAREA este procedura prin care se atestă, pentru ţările care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoaşterea reciprocă a actelor, faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veracitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

Pentru ca actul supralegalizat de către Camera Notarilor Publici să poată fi folosit în statul pentru care titularul a cerut supralegalizarea, procedura îndeplinită de Cameră va fi urmată de supralegalizarea de către Ministerul Afacerilor Externe şi ulterior de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al statului în care actul urmează a fi folosit sau de acelea ale României aflate pe teritoriul statului unde urmează a fi folosit actul.

Consultaţi AICI lista ţărilor pentru care este necesară supralegalizarea.
Consultaţi AICI lista ţărilor cu care România a încheiat tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare.

Vă oferim servicii complete de: 

SUPRALEGALIZARE ACTE ORIGINALE │COPII LEGALIZATE │TRADUCERI – pentru ţările care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga (prin Camera Notarilor Publici/ Ministerul Afacerilor Externe/ Consulate /Ministerul Justiţiei)
Preţul serviciilor şi timpul necesar supralegalizării documentelor dumneavoastră depind de mai mulţi factori care pot influenţa demersurile noastre (cum ar fi necesitatea vizării actelor în prealabil la instituţiile competente, etc.). Vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră pentru a obţine supralegalizarea în cel mai scurt timp şi la preţuri corecte!

Pentru a obţine GRATUIT informaţii privind procedurile, o estimare de timp şi preţ, vă rugăm să ne contactaţi la +40.732.544.562 sau prin e-mail: contact@inter-lexis.ro