Obţinere documente din România

Pentru a obţine documentele de care aveţi nevoie, pe lângă serviciile de traducere, legalizare, supralegalizare, apostilare, vă stăm la dispoziţie cu servicii de reprezentare, atunci când este nevoie, pe bază de Procură, la diferite instituţii din România.
Atunci când este cazul şi, desigur, când este posibil, putem fi mandatarii dumneavoastră, printr-o procură întocmită fie la consulatul României, fie la un notar din ţara în care locuiţi (vă solicităm procură numai atunci când aceasta este absolut necesară). După obţinerea documentelor ne ocupăm de expedierea în siguranţă a acestor documente către dumneavoastră.
Mai jos puteţi regăsi exemple de acte ce pot fi obţinute prin împuternicit cu procură autentică:

 • acte de studii (adeverinţe, diplome, certificate, etc.) de la diferite instituţii de învăţământ (şcoli, licee, universităţi, etc.). 
 • acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, adeverinţe de stare civilă, certificate de atestare a domiciliului şi a cetăţeniei române, etc.) 
 • extrase de pe actele de stare civilă (naştere, căsătorie, deces)
 • certificat prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român 
 • certificate de botez, certificate de cununie  
 • adeverinţă / dovadă de celibat – necesar cetăţenilor români care doresc să încheie o căsătorie în străinătate.
 • copii legalizate sentinţe civile din arhiva judecătoriilor (sentinţe divorţ, etc.) 
 • certificate de divorţ (obţinute pe cale administrativă) 
 • certificat de cazier judiciar – de la Serviciul Cazier Judiciar competent  
 • certificat de rezidenţă fiscală – de la Autoritatea Fiscală competentă 
 • certificat de cazier fiscal – de la Autoritatea Fiscală competentă 
 • extras de Carte Funciară – de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară  
 • adeverinţă de asigurat de la Casa de Sănătate – privind statutul cetăţeanului român – de asigurat sau neasigurat 
 • acte de la Registrul Comerţului (certificat constatator, copii certificate, etc. – pentru persoane fizice şi juridice, de la Oficiul Registrului Comerţului din România). 

Suntem gata să vă ajutăm, indiferent de ţara în care vă aflaţi, de aceea vă rugăm să ne contactaţi pentru a discuta concret nevoile dumneavoastră, pentru a primi în mod gratuit o estimare de timp şi o cotaţie de preţ.