Obţinere documente din București și localități limitrofe

Vă putem reprezenta la diferite instituții din București și localități limitrofe în baza unei procuri (pe care o puteți autentifica fie la Consulatul/Ambasada României, fie la un notar din țara în care locuiți). 

Acte pe care le putem obține pentru dumneavoastră în baza unei procuri: 

  • acte de studii (diplome, foi matricole, supliment la diplomă, certificate, adeverințe de autenticitate, etc.) de la diferite instituţii de învăţământ (şcoli, licee, universităţi, etc.);  
  • acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie); 
  • preschimbare certificat de naștere/căsătorie model vechi cu certificat de naștere/căsătorie model nou   
  • extrase multilingve de stare civilă (naştere, căsătorie) - conform Convenției nr. 16 a Comisiei Internaționale de Stare Civilă semnată la Viena la 8 septembrie 1976, la care România a aderat în anul 2012; 
  • adeverinţă/dovadă de celibat/cutumă – necesară cetăţenilor români care doresc să încheie o căsătorie în străinătate.
  • certificat de cazier judiciar – de la Serviciul Cazier Judiciar competent.