Copii legalizate în limbi străine

COPII LEGALIZATE DOCUMENTE REDACTATE ÎN LIMBI STRĂINE

Fiind traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei colaborăm cu notari publici din Bucureşti pentru întocmirea de copii legalizate de pe înscrisurile redactate în limbi străine.

Procedura poate consta în realizarea unei traduceri autorizate a documentului respectiv, pentru uzul notarului, sau realizarea unei colaţionări de către traducătorul autorizat.

În urma acestor proceduri, în funcţie de destinaţia documentului legalizat, încheierea de legalizare poate fi bilingvă (dacă documentul respectiv urmează a fi utilizat în străinătate) sau încheierea de legalizare poate fi făcută doar în limba română, dacă acel document este utilizat în România.

În funcţie de tipul documentului şi de dimensiunile acestuia, putem stabili costurile acestor proceduri. Pentru o estimare a preţului, vă rugăm să ne contactaţi la 0732.544.562 sau la e-mail contact@inter-lexis.ro.